Trouw

03 | 2019 : Trouw

Een artikel over de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Nederland.

stedebouw & architectuur

04 | 2014 : stedebouw & architectuur

In dit artikel laat ik me uit over het gebrek aan inlevingsvermogen van sommige collega's. Dat er nog steeds openbare gebouwen worden ontworpen die niet op een vanzelfsprekende manier toegankelijk zijn voor mensen met een beperking vind ik onbegrijpelijk.

Unlimited Magazine

11 | 2013 : Unlimited Magazine

Een artikel over hoe mijn visie op het vak van architect is bijgestuurd door mijn dwarslaesie.

Waar ik vroeger nog wel eens dacht: "Ach, iets minder praktisch is niet erg, als het maar mooi is.", zie ik nu dat het voor mensen met een beperking belangrijk is dat hun (woon) omgeving 100% functioneel is. Zij missen de flexibiliteit om een minder praktische zaken op te vangen. Dat een functioneel ingerichte woning ondertussen ook mooi kan zijn, is mijn overtuiging.

presentatie NVvA

05 | 2013 : presentatie NVvA

Op 7 februari 2013 heb ik voor een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen een presentatie gegeven. Ik heb daar verteld hoe ik mijn reïntegratie naar mijn nieuwe onderneming heb beleefd. En wat de rol van de arbeidsdeskundige was die mij hierbij heeft ondersteund.

Naar aanleiding van de presentatie is ook een artikel verschenen in het blad ADvisie.

Support Magazine

04 | 2013 : Support Magazine

In de Support Magazine van 2 april 2013 is een artikel over het huis van Pauline Gransier opgenomen.

ADvisie

04 | 2013 : ADvisie

ADvisie is het vakblad van de NVvA, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Hierin vertel ik over de periode na mijn revalidatie.

Unlimited Magazine

02 | 2013 : Unlimited Magazine

“Leiden. Daar wilde ik gaan studeren, Film- en Literatuurwetenschappen. Alleen: ik ben spastisch en heb daardoor een eigenwijs lichaam. Hoe kwam ik aan een woning met de zorg die ik nodig heb, zonder afhankelijk te zijn van een agenda van de thuiszorg?”

Dit is de aanhef van het artikel waarin Pauline verteld over hoe haar zorgteam en het huis waarin zij nu woont, ervoor zorgen dat zij nu nog maar drie ‘zorgmomenten’ per dag nodig heeft in plaats van de acht à negen momenten die zij vroeger nodig had.
Het is mooi om te zien hoe ook haar interieur bijdraagt aan het vergroten van haar vrijheid en onafhankelijkheid.
Unlimited Magazine is een tijdschrift voor jongvolwassenen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking.


ABC Haarlem

12 | 2012 : ABC Haarlem

Op de site van het Architectuurcentrum Haarlem is onze woonark opgenomen.

FD

02 | 2012 : FD

Op zaterdag 25 februari 2012 is in de bijlage ‘persoonlijk’ van het FD een artikel verschenen over hoe ik de periode na mijn revalidatie heb ervaren.

Parool

12 | 2011 : Parool

Op 31 december 2011 is een artikel verschenen met ‘mijn verhaal’: Hoe heb ik het ervaren om een dwarslaesie op te lopen, daarvan te herstellen en te revalideren? Ik heb veel reacties van betrokkenheid op dit artikel gehad.

Support Magazine

12 | 2011 : Support Magazine

In december 2011 is in de Support Magazine een artikel verschenen over onze woonark. Over hoe wij onze woning hebben aangepast op een manier die uiteraard praktisch is, aansluitend op mijn beperkingen, maar ook zo vormgegeven dat het er ‘niet aangepast’ uit ziet.

presentatie NIS

10 | 2012 : presentatie NIS

Voor een bijeenkomst van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS), georganiseerd door Heling & Partners, heb ik een presentatie gegeven over ‘rolstoelarchitectuur’. 
“Als het gaat over woningaanpassingen lijkt het wel of esthetiek niet meer aan de orde is.”
Deze uitspraak van een van mijn opdrachtgevers geeft aan dat er behoefte bestaat aan een insteek die verder gaat dan pure functionaliteit. Uiteraard gaat het bij woningaanpassingen in eerste instantie over praktische zaken, maar juist als het gaat over woningaanpassingen, wil je ook dat het aansluit bij de persoonlijke smaak van een bewoner.

Dít verhaal heb ik verteld aan de hand van twee voorbeelden: ons eigen huis en dat van Pauline.

Vlot

09 | 2011 : Vlot

Vlot is een blad voor liefhebbers van wonen op het water. Het verschijnt vier maal per jaar en bevat vooral artikelen over het leven op het water.
In het nummer van september 2011 is een artikel verschenen over onze woonark waarin ik vertel over het ontwerp-, het bouwvoorbereidings- en het bouwproces.

10 | 2012 : mini congres Loosdrecht

Ik heb een presentatie gegeven over ‘rolstoelarchitectuur’. In het kader van ‘eigen regie’, heb ik onze woonark laten zien en het huis van Pauline. Twee woningen met aanpassingen, zonder dat deze woningen er uit zien als ‘aangepaste woningen’.
Deze dag is georganiseerd door onder andere Jan Troost. Hij zet zich in voor de belangen van mensen met een beperking.
Na deze presentatie ben ik geïnterviewd over mijn houding als architect ten opzichte van aangepaste architectuur.