017. Utrecht

Voor iemand die de prognose heeft dat hij rolstoel-afhankelijk wordt, is mij gevraagd te kijken hoe zijn huis (in de toekomst) aangepast zou moeten worden.
Van de aanpassingen heb ik de bouwkosten geraamd.

Naast het toegankelijk maken van de gehele woning, was de liefde van de bewoner voor motoren het uitgangspunt voor de aanpassingen: in zijn woonkamer moest plaats blijven voor zijn Harley Davidson.

Werkzaamheden (voorjaar / zomer 2013):
- analyse bestaande toestand toegankelijkheid
- plan voor de aanpassingen zodat betrokkene zo veel mogelijk eigen regie houdt
- in beeld gebracht wat de kosten van de aanpassingen zouden zijn

 

opdrachtgever
Heling & partners, de heer J. Veenendaal